CARDS Programme 2005_Project 05MAC02-02-101

Проекти ко-финансирани преку министерство за економија
September 26, 2016
IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2011-2-12
September 26, 2016

Програмата за соседство Р. Бугарија – Р. Македонија, Програмата CARDS 2005, Референца: 2005/017-456,02 / Grants05MAC02 / 02/101
Стимулирање на прекугранична соработка преку обострано стратешко планирање за развој на културен и историски туризам 05MAC 02/02/101

Го зголемува социјалното и економско единство во граничната област преку охрабрување на контакти и соработки на различни нивоа, ја разработува и управува со територијата на граничната област на со-координаран и интегриран начин меѓу двете страни на границата, со кое се создава основа за стабилен развој на културниот туризам преку создаден предуслов за идниот развој во прекуграничниот регион преку градење на капацитети во областа на стратешкото планирање.

_________________________________________________________________________________________________

Евро Регион “Морава – Пчиња – Струма”
“Стимулирање на прекугранична соработка преку заеднички стратешко планирање за развој на културен и историски туризам”
CARDS Programme 2005
05MAC02/02/101

 

Преземи: Стратегија и Статистика:

pdf

excel-png-office-xlsx-icon-3