Реализирани Проекти

January 11, 2017

Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�

Име на проектот Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч […]
September 26, 2016

EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот […]
September 26, 2016

Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
September 26, 2016

Самовработување (SELF EMPLOYMENT)

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]