Uncategorized

September 26, 2016

Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
September 26, 2016

Самовработување (SELF EMPLOYMENT)

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
September 26, 2016

Инфо Пулт 2005 – 2015

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]
September 26, 2016

IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2012-3-042

Наслов на проектот “Лидерство и мотивација – занимање или професија” Водечки […]