parallax background

ДРУГИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

December 15, 2021

ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес за вклучување на сите засегнати страни за успешно имплементирање на проектната акција во рамки на проектот

Проект: “ЕКО ДРОН ПАТРОЛА (Еко Патрола со безпилотно возило) – Дигитална […]
December 14, 2021

Проект ЕКО ДРОН ПАТРОЛА

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Куманово преку програмaта […]
April 25, 2018

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ: ЗГОЛЕМЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ, […]
April 20, 2018

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: “ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТАР: КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ”

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: […]
April 15, 2018

Проект “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”

„Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на […]
April 15, 2018

Проект “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”

„Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на […]
April 12, 2018

Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)

“Зголемено учество на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ“ […]
April 12, 2018

Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)

„Enhanced Involvement of Civil Society in the EU Integration Reforms“ EuropeAid/138660/ID/ACT/MK […]
January 11, 2017

Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�

Име на проектот Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч […]
January 11, 2017

Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209

Наслов на проектот Бугарско-Македонска меѓугранична соработка за градење на капацитетите за […]
October 11, 2016

Проект Самовработување – тековен

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
October 11, 2016

Проект Инфо Пулт

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]
September 26, 2016

EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот […]
September 26, 2016

Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]