parallax background

ДРУГИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

April 25, 2018

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ: ЗГОЛЕМЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ, […]
April 20, 2018

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: “ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТАР: КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ”

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: […]
April 15, 2018

Проект “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”

„Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на […]
April 15, 2018

Проект “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”

„Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на […]
April 12, 2018

Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)

“Зголемено учество на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ“ […]
April 12, 2018

Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)

„Enhanced Involvement of Civil Society in the EU Integration Reforms“ EuropeAid/138660/ID/ACT/MK […]
January 11, 2017

Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�

Име на проектот Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч […]
January 11, 2017

Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209

Наслов на проектот Бугарско-Македонска меѓугранична соработка за градење на капацитетите за […]
October 11, 2016

Проект Самовработување – тековен

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
October 11, 2016

Проект Инфо Пулт

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]
September 26, 2016

EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот […]
September 26, 2016

Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
September 26, 2016

Самовработување (SELF EMPLOYMENT)

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
September 26, 2016

Инфо Пулт 2005 – 2015

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]