parallax background

СЕГАШНИ ПРОЕКТИ

December 15, 2021

ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес за вклучување на сите засегнати страни за успешно имплементирање на проектната акција во рамки на проектот

Проект: “ЕКО ДРОН ПАТРОЛА (Еко Патрола со безпилотно возило) – Дигитална […]
December 14, 2021

Проект ЕКО ДРОН ПАТРОЛА

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Куманово преку програмaта […]
April 25, 2018

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ: ЗГОЛЕМЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ, […]
April 20, 2018

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: “ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТАР: КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ”

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ: […]
April 15, 2018

Проект “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”

„Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на […]
April 12, 2018

Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)

„Enhanced Involvement of Civil Society in the EU Integration Reforms“ EuropeAid/138660/ID/ACT/MK […]
January 11, 2017

Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209

Наслов на проектот Бугарско-Македонска меѓугранична соработка за градење на капацитетите за […]
October 11, 2016

Проект Самовработување – тековен

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
October 11, 2016

Проект Инфо Пулт

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]