Agenda FINAL CROSS-BORDER CONFERENCE – 07/08 October 2020, RESTAURANT GRACE

FINAL CROSS-BORDER CONFERENCE – 07th / 08th October 2020, RESTAURANT GRACE
October 19, 2020
TRADITIONAL THEMATIC CULTURAL EVENING OF MACEDONIAN – BULGARIAN CULTURE “Activities that contribute to the cultural heritage in the tourism business” – Sept. 25. 2020, RESTAURANT GRACIA
November 5, 2020

А Г Е Н Д А

07-ми / 08-ми Октомври, 2020 година

Ресторан Грација (населба Карпош бб)

Куманово, Р. Северна Македонија

Ден 1

7 октомври 2020 (среда)

 

Време* Содржина
12.00-13.00 Пристигнување на учесници и работен ручек

 

13.00 – 13.30 Отворање и презентација на темата и учесниците

 

13.30 – 14.30 Презентација на проектот „ Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион Бугарија – Македонија “. Основни достигнувања.
14.30 – 14.45 Кафе-пауза
14.45 – 15.45 Искористување на културното наследство како клучен ресурс за заедничко туристичко толкување и развој на културниот туризам: презентација
15.45 – 16.30 Дискусија врз претставените теми
18.00 – 19.00 Вечера во ресторан Грација, Куманово во согласност со протоколите и мерките за заштита COVID 19

 

Ден 2

8 Октомври 2020 (четврток)

 

Време* Содржина
08.30 – 9:00      Регистрација на участниците          
9.00 – 10.30 Прекуграничен регион Бугарија-Македонија: што е потребно за да стане популарна дестинација за одржлив културен туризам: презентација, дискусија
10.30 – 10.45       Кафе пауза
10.45 – 11.45 Часот на гостите: Споделување на добри практики од учесниците во врска со развојот на културниот туризам и прекуграничниот регион
11.45 12.30       Завршна дискусија. Повратни информации од учесниците
12.30 – 13.30       Ручен во ресторан Грација, Куманово во согласност со  протоколите и мерките за заштита COVID 19
13.30       Заминување на учесниците