ТРАДИЦИОННА ТЕМАТИЧНА КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКА – БЪЛГАРСКА КУЛТУРА „Дейности, които допринасят за културното наследство в туристическия бизнес“ – 25 септември. 2020, РЕСТОРАНТ ГЪРЦИЯ