ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА”

Брошура за проектот

Промовирање на соработката меѓу регионалните учесници во областа на одржливиот туризам

 
 

Дејности по проектот

  • A 1 Развивање на прекугранична стратегија за туристичка средина која придонесува за културното наследство, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил
  • A 2 Создавање на план за комуникација за промовирање на заедничката туристичка интерпретација и користење на културното наследство, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
  • A3 Информативен форум и дискусија " Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион - предизвици и можности " во Македонија, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
  • А4 Семинар "" Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис "" во Бугарија, Одговорен партнер ПП1, место Ќустендил
  • A5 Привлекување на локалните власти во зајакнувањето на туристичката индустрија, одговорен партнер ПП2, место Ќустендил и Североисточен регион - Признавање и ангажираност од државните и локалните власти за подобрување на средината за развој на туризам кој што придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион преку средби лице во лице.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Заедно е многу подобро

Партнери