Агенда СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДНИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

Меѓуграничен информационен и дискусионен форум “Culture heritage-friendly tourism in the CB area – challenges and opportunities“ 10 и 11 септември 2020 год., ресторан Грација
September 12, 2020
СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020 година, ГРЦИ РЕСТОРАН
September 18, 2020

ТРГОВСКО – ИНДУСТРИСКА КОМОРА НА ЌУСТЕНДИЛ ВО ПАРТНЕРСТВО СО ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КУМАНОВО

 Ве поканува на

ОБУКА-СЕМИНАР

НА ТЕМА

АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ БИЗНИС, КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО “

во рамки на проектот

“ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА“

CB006.2.23.044

Проектот е финансиран од

Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006

17-ти / 18-ти Септември 2020 год. со почеток во 9,30 часот

Локација на настанот:

РЕСТОРАН ГРАЦИЈА (населба Карпош бб), општина Куманово

www.rcku.org.mk/cultural-heritage/

 А Г Е Н Д А

17-ти / 18-ти Септември, 2020 година

Ресторан Грација (населба Карпош бб)

Куманово, Р. Северна Македонија

 

Ден 1

17 Септември 2020 (четврток)

 

Време Активност/Предавач Опис на сесија
09.30 – 10.00 Пристигање и регистрација на учесниците
10.00 – 10.30 Поздравен говор и краток опис на проектот со welcome кафе

–          Г-дин Јордан Беловодски

–          Г-дин Димитар Ташевски

10.30 – 11.00 Вовед во обуката §  Културниот туризам во современиот глобален и национален контекст: дефиниции, трендови
Сесија 1
11.00 – 11.45 Систем од културни ресурси  во целниот прекуграничен регион §  Анализа на ресурсите на прекуграничниот регион за развој на културниот туризам
11.45 – 12.15 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – Панел А §  А. Планирање со широко учество
12.15 – 13.00 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – Панел Б §  Б. Интегрирано управување со туристичката дестинација
13.00 – 14.00 Ручек со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19
Сесија 2
14.00 – 16.00 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – Панел В §  В. Интерпретација на културното наследство: што е тоа и кои се нејзините можности
19.00 – 20.00 Вечера во ресторанот Грација со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19

 

 

Ден 2

18 Септември 2020 (петок)

 

Време Активност/Предавач Опис на сесија
08.30 – 9:00 Пристигање и регистрација на учесниците
09.00 – 09.30 Краток осврт за темите од претходниот ден и вовед во вториот ден §  Консолидирање на добиените информации од претходниот ден

§  Вовед во агендата на вториот ден

Сесија 3
09.30 – 10.30 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – панел В §  В. Интерпретација на културното наследство: практични примери и најдобри практики
10.30 – 11.00 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – панел Г §  Г. Проценка на капацитетот на дестинациите
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 11.45 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – панел Г Г. Проценка на капацитетот на дестинациите – продолжување
Сесија 4
11.45 – 13.15 Современи пристапи кон развој на конкурентен културен туризам – панел Д §  Д. Креативен маркетинг
13.15 – 14.00 Ручек со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19
14.00 – 15.00 Завршна дискусија

 

§  Повратни информации од учесниците
15:00 – Завршување на Обуката и заминување на учесниците