АГЕНДА 10-ти / 11-ти Септември, 2020 година

Втора публикација радио бум
August 3, 2020
Меѓуграничен информационен и дискусионен форум “Culture heritage-friendly tourism in the CB area – challenges and opportunities“ 10 и 11 септември 2020 год., ресторан Грација
September 12, 2020

А Г Е Н Д А

10-ти / 11-ти Септември, 2020 година

Ресторан Грација (населба Карпош бб)

Куманово, Р. Северна Македонија

 

Ден 1

10 Септември 2020 (четврток)

 

Време Активност/Предавач Опис на сесија
09.30 – 10.00 Пристигање и регистрација на учесниците
10.00 – 10.30 Поздравен говор и краток опис на проектот

–          Г-дин Димитар Ташевски

–          Г-дин Јордан Беловодски

10.30 – 11.00 Вовед во меѓуграничниот информационен и дискусионен форум

(модератор на настанот)

§  Културно – историските објекти во прекуграничниот регион кои претставуваат културно наследство

§  Традиционални занаети и начин на живот

§  Традиционален фолклор

§  Традиционални празници и прослави

§  Традиционални кујни

Сесија 1
11.00 – 12.00 Јане Вртески §  Заеднички да го толкуваме културното наследство за да ја изградиме нашата иднина

§  Првична дискусија за заедничко толкување на културното наследство

12.00 12.15 Кафе пауза
12.00 – 13.00 Драгана Спасковска §  Културното наследство во регионот на Куманово – светски вредности во локален контекст

o   Куманово, Старо Нагоричане и Липково

§  Дискусија

13.00 – 14.00 Јане Вртески §  Свесност за развивање на заеднички регион за културен туризам како бенифит за сите

§  Дискусија

14.00 – 15.00 Ручек со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19
Сесија 2
15.00 – 16.00 Драгана Спасковска §  Културниот туризам во Кумановскиот регион – Потенцијал и искористеност

§  Дискусија

16.00 – 17.00 Јане Вртески §  Свесност за улогата на културното наследство за одржлив развој на прекуграничниот регион

§  Дискусија

17.00 – 17.30 Завршна сесија (модератор на настанот) §  Рекапитулација на активностите

§  Дискусија

§  Заклучоци

19.30 – 21.00 Вечера во ресторанот Грација со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19

 

 

Ден 2

11 Септември 2020 (петок)

 

Време Активност/Предавач Опис на сесија
09.30 – 10:00 Пристигање и регистрација на учесниците
10.00 – 10.30 Краток осврт за темите на Форумот од претходниот ден и вовед во вториот ден

(модератор на настанот)

§  Консолидирање на добиените информации и дискусии од претходниот ден

§  Вовед во агендата на вториот ден

Сесија 3
10.30 – 11.30 Јане Вртески §  Културното наследството – Бизнис – Културно наследство во регионот

§  Дискусија

11.30 – 12.00 Драгана Спасковска §  Познати и непознати културни раритети на регионот

o   Крива Паланка, Кратово, Ранковце

§  Дискусија

12.00 – 12.15 Кафе пауза
12.15 – 12.30 Прикажување на промотивните спотови (краток и долг видео спот) за промоција на културното наследство во прекуграничниот регион изработени во рамки на проектот (модератор на настанот)
Сесија 4
12.30 – 13.30 Јане Вртески / Самоил Малчески §  Иновативни технологии и политики за промовирање на културното наследство во регионот

§  Виртуелни тури во прекуграничниот регион изработени во рамки на проектот

§  Дискусија

13.30 – 14.00 Драгана Спасковска §  Модерни технологии во улога на катализатори на културно – туристичката понуда

§  Дискусија

14.00 – 15.00 Ручек со запазени протоколи и мерки за заштита од COVID 19
Сесија 5
15.00 – 16.00 Драгана Спасковска §  Визибилност и подготвеност за туризам на културното наследство во регионот на Кратово, Крива Паланка и Ранковце

§  Дискусија

16.00 – 17.00 Јане Вртески §  Да ги искористиме предизвиците и можностите од заедничкото толкување на културното наследство

§  Истражување и мапирање на културното наследство во прекуграничниот регион

§  Завршна дискусија за заедничко толкување на културното наследство

17.00 – 17.30 Завршна сесија

(модератор на настанот)

§  Рекапитулација на активностите

§  Дискусија

§  Заклучоци и препораки

§  Евалуација на Форумот

17:30 – Завршување на Форумот и заминување на учесниците