ЗАВРШНА ПРЕКУГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 07-ми / 08-ми Октомври 2020 год., РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

Агенда ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕМАТСКО КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКО – БУГАРСКАТА КУЛТУРА “Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис“ – 25 септ. 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА
September 25, 2020
Агенда ЗАВРШНА ПРЕКУГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 07-ми / 08-ми Октомври 2020 год., РЕСТОРАН ГРАЦИЈА
October 19, 2020