СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020 година, ГРЦИ РЕСТОРАН

Агенда СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДНИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА
September 17, 2020
Агенда ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕМАТСКО КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКО – БУГАРСКАТА КУЛТУРА “Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис“ – 25 септ. 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА
September 25, 2020