Состанок со фондација за култура и спорт на општина Куманово