ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕМАТСКО КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКО – БУГАРСКАТА КУЛТУРА “Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис“ – 25 септ. 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

Агенда ЗАВРШНА ПРЕКУГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 07-ми / 08-ми Октомври 2020 год., РЕСТОРАН ГРАЦИЈА
October 19, 2020
Состаноци со локално економски – социјален совет на општина Куманово Презентација на виртуелни тури за развој на туризам извештај и стратегија од проектот 044 _ 2021 i 2022 год
April 27, 2022