Галерија

November 5, 2020

ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕМАТСКО КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКО – БУГАРСКАТА КУЛТУРА “Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис“ – 25 септ. 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

October 19, 2020

ЗАВРШНА ПРЕКУГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 07-ми / 08-ми Октомври 2020 год., РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

September 18, 2020

СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020 година, ГРЦИ РЕСТОРАН

September 12, 2020

Меѓуграничен информационен и дискусионен форум “Culture heritage-friendly tourism in the CB area – challenges and opportunities“ 10 и 11 септември 2020 год., ресторан Грација

August 3, 2020

Состанок со фондација за култура и спорт на општина Куманово

August 3, 2020

Состанок со центар за развој на SIRP Куманово

August 3, 2020

Посета на културно наследство во SIRP и мониторинг на фирма Identity

May 12, 2020

Прв работен состанок во Ќустендил