Настани

October 19, 2020

Агенда ЗАВРШНА ПРЕКУГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 07-ми / 08-ми Октомври 2020 год., РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

А Г Е Н Д А 07-ми / 08-ми Октомври, 2020 […]
September 25, 2020

Агенда ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕМАТСКО КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКО – БУГАРСКАТА КУЛТУРА “Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис“ – 25 септ. 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КУМАНОВО ВО ПАРТНЕРСТВО […]
September 17, 2020

Агенда СЕМИНАР ЗА ОБУКА „КУЛТУРНИ НАСЛЕДНИ ПРИЈАТЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС“ – 17-18 СЕПТЕМВРИ 2020, РЕСТОРАН ГРАЦИЈА

ТРГОВСКО – ИНДУСТРИСКА КОМОРА НА ЌУСТЕНДИЛ ВО ПАРТНЕРСТВО СО ФОНДАЦИЈА ЗА […]
September 10, 2020

АГЕНДА 10-ти / 11-ти Септември, 2020 година

А Г Е Н Д А 10-ти / 11-ти Септември, 2020 […]
August 3, 2020

Агенда состанок со центар за развој на SIRP

August 3, 2020

Агенда состанок со центар за развој на SIRP

May 12, 2020

Агенда

  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KYUSTENDIL AGENDA 1st PROJECT […]