Новости

April 27, 2022

Претставување на проектот преку изработка на стратегија за рурален развој и туризам на општина Куманово 2021-2025

Покана Листа на присутни на првата работилница
April 27, 2022

Вести Културен туризам

Онлајн работилница за дискусија за можностите што ги нуди Програмата за […]
April 27, 2022

Фолклорна вечер во Бугарија

April 27, 2022

Состаноци со локално економски – социјален совет на општина Куманово Презентација на виртуелни тури за развој на туризам извештај и стратегија од проектот 044 _ 2021 i 2022 год

August 3, 2020

Втора публикација радио бум

Изработена прекугранична стратегија за создавање на средина за развој на туризам […]
May 12, 2020

Прва публикација на радио бум

RADIO BOOM