Претставување на проектот преку изработка на стратегија за рурален развој и туризам на општина Куманово 2021-2025

Вести Културен туризам
April 27, 2022

Покана

Листа на присутни на првата работилница