Вести Културен туризам

Фолклорна вечер во Бугарија
April 27, 2022
Претставување на проектот преку изработка на стратегија за рурален развој и туризам на општина Куманово 2021-2025
April 27, 2022

Онлајн работилница за дискусија за можностите што ги нуди Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за новиот програмски период 2021-2027 година.

Во април 2022 г. проектните партнери одржаа онлајн работен состанок за да разговараат за можностите на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 година.

Посебно внимание беше посветено на Интегрираната територијална стратегија, во која се предлагаат интегрирани мерки кои треба да се финансираат во новиот програмски период.

Како организации кои работат за локален економски развој, партнерите разговараа и за можностите што ги нуди стратегијата за подобрување на деловното опкружување во регионот.

На 18 март 2022 година, македонскиот проектен партнер учествуваше на работилница за изработка на Стратегија за рурален развој во општина Куманово.

На 18 март 2022 година, македонскиот проектен партнер учествуваше на работилница за изработка на Стратегија за рурален развој и туризам во општина Куманово. За време на дискусиите на работната група, Димитар Тасевски ги запозна присутните со изработените проектни материјали како можност за мултиплицирање на избраниот проектен пристап за зачувување и валоризација на културното наследство во прекуграничниот регион како важен предуслов за зголемување на атрактивноста на регион, како и за градење квалитетна животна средина со зачувување на регионалниот идентитет во изработката на новиот стратешки документ на Општината..

Фотографии во папка Pokana za izrabotka na Strategija za ruralen razvoj i turizam na opshtina Kumanovo 2021-2025 _ prezentacija na Virtuelni turi i strategija od regionot na Kumanovo od proektot 044 _ 18.03.2022

СОСТАНИ СО ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И МНОЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОЕКТОТ 2021-2022 ГОДИНА

По проектот, во серија состаноци со локалниот економско-социјален совет на општина Куманово, Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија ја презентираше прекуграничната стратегија за создавање средина за развој на туризмот, поддршка на заштитата на културното наследство, која ги опфаќа пограничен регион, вклучувајќи го административниот округ Ќустендил од бугарска страна и североисточниот плански регион на северно-македонска страна и Планот за комуникација, кој се фокусира на соработката и на елементите и начините на заедничко туристичко толкување и користење на културното наследство во целниот регион . На средбите беа презентирани и виртуелни тури за развој на туризмот.

Фотографии во папка Sostanoci so Lokalno ekonomsko – socijalen sovet na opshtina Kumanovo_prezentacija na Virtuelni turi za razvoj na turizam, izveshtaj i strategija od proektot 044 _ 2021 i 2022 god

СРЕДБИ ЛИЦЕ ВО ЛИЦЕ МЕЃУ ПРОЕКТНИТЕ ПАРТНЕРИ И РЕГИОНАЛНИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ДИСКУСИЈА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО

Спроведе 4 (четири) еднодневни состаноци лице в лице во погодниот регион на БГ-МК помеѓу проектните партнери и регионалните и локалните власти, како што следува:
• Центар за развој на Североисточен плански регион на 1 јуни 2020 година во Куманово, Северна Македонија – PP2

• Фондација за култура и спорт на 04 јуни 2020 г. во Куманово, Северна Македонија -PP2

• Округ Ќустендил на 2 октомври 2020 година во Ќустендил, Бугарија – PP1
• Општина Ќустендил на 5 октомври 2020 година во Ќустендил, Бугарија – PP1

Едно од главните прашања на состаноците беше поврзано со одржливиот развој и валоризацијата на културното наследство во регионот преку употреба на специјализирани пристапи, методи и техники за негово зачувување, туристичка интерпретација и употреба, дефинирани во стратешките документи развиени во проект.

ТРАДИЦИОНАЛНА БУГАРСКО-МАКЕДОНСКА КУЛТУРНА ВЕЧЕР ВО ЌУСТЕНДИЛ

http://balkanite.net/index.php/bg/people/1683-2020-10-08-12-04-28 http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-30-18-44-12/7828-2020-10-08-11-43-16

+ повеќе фотографии папка Фолклорна вечер Бугарија Традиционална фолклорна Бугарско-македонска вечер – видео

ТРАДИЦИОНАЛНА БУГАРСКО-МАКЕДОНСКА КУЛТУРНА ВЕЧЕР ВО КУМАНОВО

На 25 септември 2020 година во ресторанот Грација, Куманово, близу 50 гости имаа можност да учествуваат на традиционалната бугарско-македонска културна вечер на која беа претставени:

  • Традиционална народна уметност – изведба на традиционални песни од североисточниот регион и Ќустендилскиот регион;
  • традиционалните стари занаети од прекуграничниот регион како уникатен начин на живот;
  • преку традиционалната национална кујна и вкусот на здравата храна до развој на туристичкиот бизнис во регионот;
  • облекување на невестата со песната „ОТВОРЕТЕ ПОРТЕ САМОТВОРКЕ” – презентација на стари традиции и обичаи;
  • Фолклорни традиции од прекуграничниот регион преку ора, народни приказни, игри.Фотографии од папката Фолклорна вечер Куманово на линкот подолу:

    https://rcku.org.mk/cultural- heritage/mk/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0 %d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be- %d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87/

Симни PDF