rcku

January 11, 2017

Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�

Име на проектот Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч […]
January 11, 2017

Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209

Наслов на проектот Бугарско-Македонска меѓугранична соработка за градење на капацитетите за […]
October 11, 2016

Проект Самовработување – тековен

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]