Projects

September 26, 2016

IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2011-2-12

Име на проектот Социјално зближување преку инвестиции во човечки ресурси / […]
September 26, 2016

CARDS Programme 2005_Project 05MAC02-02-101

Програмата за соседство Р. Бугарија – Р. Македонија, Програмата CARDS 2005, […]
September 26, 2016

Проекти ко-финансирани преку министерство за економија

Преку јавните повици на Министерство за економија на Р. Македонија (Сектор […]
September 26, 2016

Проект ко-финансиран преку GIZ RED програма

Име на проект: Жени претприемачи во ново основани бизниси Проект: Regional […]