Сегашни Проекти

October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
October 11, 2016

Проект Инфо Пулт

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]