parallax background

EU РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

September 26, 2016

EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот […]
September 26, 2016

IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2012-3-042

Наслов на проектот “Лидерство и мотивација – занимање или професија” Водечки […]
September 26, 2016

IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2011-2-12

Име на проектот Социјално зближување преку инвестиции во човечки ресурси / […]
September 26, 2016

CARDS Programme 2005_Project 05MAC02-02-101

Програмата за соседство Р. Бугарија – Р. Македонија, Програмата CARDS 2005, […]