parallax background

ЕДУКАЦИЈА НА МСП СЕКТОР

 

Програмите за обука (едукација) се дизајнирани согласно различните нивоа на организациона структура, основни и напредни интегрирани обуки за:

 • Постојани претприемачи
 • Старт-ап претприемачи
 • Потенцијални претприемачи
 • Обуки по желба на нарачателот

Обуките се наменети за личен напредок на кандидатите и деловен развој на компаниите и организациите.

Практичните обуки се одвиваат во реална интерактивна работна околина. Обуките се прилагодени на потребите и барањата на клиентите, имајќи го при тоа видот на саканата област за развој на клиентот.

Нашиот програм и модул на обуки се засновува на студија на случаи, а претежно сме фокусирани на постигнување максимална вклученост на учесниците во процесот на обуки.

Како резултат на повеќегодишно работење со многубројни потенцијални и постојни претприемачи во регионот, имаме развиено сопствени методологии и модули за едукација. .

 

Подолу ќе дадеме преглед на дел од обуките кои ги пружа стручниот тим на консултанти на Фондација за развој на МСП Куманово:

 • Обука за менаџмент / стратешки менаџмент / финансиски менаџмент
 • Обука за маркетинг / напреден маркетинг / унапредување на продажба
 • Обука за управување со бизнис процеси
 • Обука за финансии
 • Обука за претприемништво
 • Обука за иновации и конкурентност
 • Обука за управување со човечки ресурси
 • Обука за напредни вештини на ефективна комуникација
 • Обука за вештини на преговарање
 • Обука за градење на тим
 • Обука за изработка на бизнис план
 • Мотивациона обука
 • Обука за започнување сопствен бизнис
 • Обука за подготовка на проекти финансирани од европски фондови
 • Обука за управување и евалуација на проекти финансирани од европски донатори