“ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ”

Брошура за проекта

Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм

 
 

Дейности по проекта

  • A 1 Разработване на трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
  • A 2 Създаване на комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
  • A3 Информационен и дискусионен форум " Туризъм, благоприятстваща културното наследство в трансграничния регион - предизвикателства и възможности" в Македония, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
  • А4 Семинар " Дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес" в България, Отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
  • A5 Привличане на местните власти в укрепването на туристическата индустрия, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - Признаване и ангажираност от държавните и местните власти за подобряване на средата за развитие на туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион чрез срещи лице в лице.
ПОВЕЧЕ

Заедно е много по-добре

Партньори