Галерия

November 5, 2020

ТРАДИЦИОННА ТЕМАТИЧНА КУЛТУРНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКА – БЪЛГАРСКА КУЛТУРА „Дейности, които допринасят за културното наследство в туристическия бизнес“ – 25 септември. 2020, РЕСТОРАНТ ГЪРЦИЯ

October 19, 2020

ОКОНЧАТЕЛНА ГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 07/08 октомври 2020 г., РЕСТОРАНТНА ИГРА

September 18, 2020

TRAINING SEMINAR “CULTURAL HERITAGE FRIENDLY ACTIVITIES IN TOURIST BUSINESS ” – 17-18TH SEPTEMBER 2020, RESTAURANT GRACIJA

September 12, 2020

Информационен и дискусионен форум за форум „Kulturerbe-freundlicher Tourismus in der CB-Region – Herausforderungen und Chancen“ 10 и 11 септември 2020 г., Ресторант Грация

August 3, 2020

Состанок со фондација за култура и спорт на општина Куманово

August 3, 2020

Состанок со центар за развој на SIRP Куманово

August 3, 2020

Посета на културно наследство во SIRP и мониторинг на фирма Identity

May 12, 2020

Първа среща Кюстендил