Резюме проекта

 
 
 
Заглавие на проекта

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

Водещ партньор

Кюстендилска търговско-промишлена палата, България

Проектни партньори

Фондация за развитие на малки и средни предприятния, Куманово, Македония

Специфична цел

2.3 Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм

Дейности по проекта
 • A 1 Разработване на трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
 • A 2 Създаване на комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
 • A3 Информационен и дискусионен форум " Туризъм, благоприятстваща културното наследство в трансграничния регион - предизвикателства и възможности" в Македония, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
 • А4 Семинар " Дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес" в България, Отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
 • A5 Привличане на местните власти в укрепването на туристическата индустрия, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - Признаване и ангажираност от държавните и местните власти за подобряване на средата за развитие на туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион чрез срещи лице в лице.
 • A6 Пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Тематична вечер на българската култура в Македония и Македонска културна тематична вечер в България.
 • A7 Алтернативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - ще се създават телевизионни клипове, целящи да представят общото културно наследство, което предлага трансграничния регион
 • A8 Иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Разработване на виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион.
 • A9 Трансгранична конференция в България, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
Резултати по проекта
 1. Разработена трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство;
 2. Създаден комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство;
 3. Организирани 3 трансгранични събития, фокусирани върху развитието и потенциала на туризма, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион;
 4. Реализирани пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес - организирани 2 културни тематични вечери;
 5. Разработени алтернативни и иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион - 2 телевизионни видеоклипа и виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион
Основни целеви групи
 1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (хотели и ресторанти и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации / институции, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия и / или с опазването и устойчивото използване на културното наследство;
 4. Местните власти, свързани с развитието на туристическата индустрия.
Приоритетна ос

Туризъм

Продължителност

15

Партньори