parallax background

ЛОГИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИСКИ УСЛУГИ

 

Организациски услуги и услуги за логистика кои тимот на Фондација ги пружа на пазарот се следниве:

  • Организација и логистика за посета на саеми во земјата и странство проследени со серија настани и округли маси за бизнисмени
  • Организација и логистика на конференции, семинари, разни видови на обуки, презентации и бизнис средби
  • Организирање на бизнис состаноци проследени со бизнис коктели
  • Организација и логистика на информативни настани
  • Организација на промотивни настани
  • Организација на меѓународни средби со бизнис карактер
  • Организација и логистика на меѓународни форуми
  • Подготовка на промотивни материјали на барање на клиентот
  • Помош при изработка на рекламен и репрезентативен материјал за МСП
 

На Ваше барање, нашиот тим на вработени во секој момент може да понуди практични решенија, предлози и совети за подобра организација и логистика на конкретен настан.